OFERTA ZABIEGÓW

Kinezyterapia

Metoda leczenia ruchem.  Podstawą tej metody są ćwiczenia ruchowe mające na celu maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji. 
W ramach świadczonych usług stosujemy następujące metody terapii:
- metoda McKenzie
- metoda Vojty
- metoda Keltenborn - Evjenth
- PNF-reedukacja nerwowo - mięśniowa
- kinesiotaping
- terapia manualna

Hydroterapia

Forma leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody. 
Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura wody oraz ciśnienie użyte odpowiednio do rodzaju terapii.

Ciepłolecznictwo

Metoda polegająca na przekazywaniu do organizmu energii cieplnej na drodze przewodzenia, przenoszenia lub promieniowania. 
Rozróżnia się zabiegi ciepłolecznicze o działaniu miejscowym i ogólnym.
W ramach ciepłolecznictwa wykonujemy następujące zabiegi:
- fango
- lampa sollux

Masaż

Zabieg polegający na sprężystym odkształcaniu tkanek.
Wykonujemy masaże:
- klasyczny
- drenaż limfatyczny
- funkcyjny
- segmentarny

Fizykoterapia

Dyscyplina medyczna, której metody leczenia oparte są w głównej mierze na różnych formach energii fizycznej występujących w przyrodzie.
W ramach zabiegów fizykoterapeutycznych wykonujemy:
- laseroterapię
- elektroterapię  (galwanizacja, jonoforeza, prądy: Traberta, diadynamiczne, interferencyjne, tens, prąd Kotza)
- ultradźwięki
- krioterapia
- magnetoterapię
- światłolecznictwo